UW SITUATIE

Als ondernemer weet u dat de hoogte van een hypotheek afhankelijk is van het inkomen.

Bij ondernemers kan dat inkomen van jaar op jaar fors verschillen. Volgens de richtlijnen van de AFM bepaalt de bank de hoogte van een lening aan de hand van het gemiddelde van het inkomen uit onderneming van de laatste drie jaar. In de praktijk is dat de nettowinst. De kunst is de cijfers juist te interpreteren en voldoende onderbouwd voor te leggen aan de bank.

Wij verstaan die kunst!

Wij kunnen ook uw bedrijfsfinanciering regelen via onze nieuwe partner:

Credion Midden-Limburg.

HET TRAJECT

Uw oriëntatie is gratis!

In deze fase brengen wij uw wensen goed in kaart. Dat kan met u aan tafel, via de webcam of telefonisch. Vervolgens delen wij onze bevindingen met u en schetsen wij uw mogelijkheden. U bepaalt vervolgens wat u nodig heeft en of wij daar de juiste partij voor zijn.

Uw opdracht.

Als wij de juiste partij zijn leggen wij hetgeen we zijn overeengekomen vast in een opdrachtovereenkomst en gaan we aan de slag. Uiteraard maken wij dan ook een prijsafspraak voor onze dienstverlening.  Ons tarief is gebaseerd op uw wensen, de mate van complexiteit en tijdsbesteding. 
 
 

DE JUISTE PARTIJ

Soeverein heeft veel ervaring met zakelijk inkomen, weet waar de bank op let. De adviseurs van Soeverein IFS kunnen vanuit een cijfermatige analyse uw inkomen vasttellen en toelichten bij de geldverstrekker zodat het op de juiste wijze wordt vastgesteld en door de bank wordt overgenomen.

De gedragscode stelt dat de bank ook mag uitgaan van een ter zake deskundig onderbouwde prognose van de toekomstige inkomsten als er geen drie jaarrekeningen beschikbaar zijn. Dit betekent dat wij ook ondernemers kunnen financieren die korter dan drie jaar geleden hun onderneming zijn begonnen.

ANDEREN OVER ONS