UW SITUATIE

U zoekt een financiering voor uw woning in Duitsland of België. Of wilt u uw in Nederland gelegen pand vanuit het buitenland financieren. Tot slot kan het ook zijn dat u uw huidige financiering van uw woning in het buitenland wilt oversluiten.

HAALBAARHEID

Gelet op onze ervaring en deskundigheid kunnen wij een gepaste oplossing voor uw situatie. Een nieuwe financiering regelen in uw situatie is complex en gemoeid met allerlei randzaken. We hebben ruime ervaringen met Belgische en Duitse geldverstrekking en kunnen snel inschatten welke mogelijkheden u heeft.

 

EXPERTISE

Onze internationale kennis komt met name van pas bij aflopende rentevastperiodes, dreigend inkomensverlies, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. De regels van het woonland verschillen t.o.v. Nederland. Wij kunnen u adviseren op fiscale, sociaal, verzekeringstechnische en financiële aspecten.

ANDEREN OVER ONS